Red flag: Emotiq Advisors for Emotiq

 

Severity: LOW

Emotiq (EMTQ)

Emotiq Advisors

No advisors

Proof Screenshot:
Emotiq Advisors

Direct Link: https://tokensrecord.com/redflags/Emotiq-Emotiq-Advisors-2822

Validation (0 votes)

 
0%

tokensrecord.com